Naša spoločnosť na základe certifikačného auditu, správa č. CA-2-220-E, ktorým bolo preukázané, že
manažérsky systém spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy, získala Certifikát ISO 14001

ISO 14001 je medzinárodne uznávaný štandard pre systémy riadenia životného prostredia. Poskytuje návod pre účinné riadenie environmentálnych aspektov činností, výrobkov a služieb. ISO 14001 popisuje požiadavky na systém riadenia firiem, ktorý umožňuje znižovať environmentálne dopady spojené s fungovaním organizácií.