Návody

Rehau NEA HCT

Prepínanie vykurovania medzi letnou a zimnou sezónou a opačne.

VIDEO NÁVOD – prepnutia vykurovania 

MANUÁL – PDF

Rehau NEA SMART 2.0 - prepnutie cez prístupový bod

Nastavenie prepínania vykurovania medzi letnou a zimnou sezónou pokiaľ k základni nie je privedený pevný internetový (ethernetový) kábel.

VIDEO NÁVOD –  NEA smart 2 0 – prepnutie kúrenia cez prístupový bod

MANUÁL – PDF

Rehau NEA SMART 2.0 - prepnutie kúrenia cez aplikáciu

Vytvorenie spojenia medzi základňou a počítačom/tabletom/smartfónom

VIDEO NÁVOD – NEA smart 2 0 – prepnutie kúrenia cez aplikáciu

MANUÁL – PDF