Certifikáty

EMAS: OSVEDČENIE O REGISTRÁCII

Naša snaha riadiť environmentálne správanie nad rámec daný zákonom bola potvrdená v roku 2024, kedy sme sa ako jedna z mála stavebných spoločností na Slovensku stali súčasťou európskej Schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

Osvedčenie o registrácii: SK-000129-pdf

CERTIFICATE (EN): EN ISO 14001:2015

The certification audit, report no. CA-2-220-E, been praven that the management system meets the requirements of the above standard.

Certificate (EN) EN ISO 14001:2015 – pdf

CERTIFIKÁT (SK): EN ISO 14001:2015

Na základe certifikačného auditu, správa č. CA-2-220-E, bolo preukázané, že
manažérsky systém spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Certifikát (SK) EN ISO 14001:2015 – pdf