Kontakt

Kontakty

Ekonomický útvar:

Ing. Stanislav ONDRUŠ – 0903 528 885
ondrus@lzstav.sk

Projektový manažéri:
Ing. Dávid HANULA  – 0948 876 778
hanula@lzstav.sk
pozemné staviteľstvo

Ing. Stanislav ŠKARVAN – 0910 121 280
skarvan@lzstav.sk
dopravné staviteľstvo

Technický útvar:
Ing. Ivan KRÁLIK – 0940 830 700
kralik@lzstav.sk

Hlavná účtovníčka:
Zuzana FUJASOVÁ – 0903 413 055
fakturacia@lzstav.sk

Fakturačné údaje

 

LZ-STAV. s.r.o
Borovicová 705/5
Miloslavov 900 42

IČO: 45399166
DIČ: 2022971258
IČ DPH: SK2022971258

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 62994/B

 

Tatra Banka:
IBAN: SK14 1100 0000 0029 2883 3578

UniCredit Bank:
IBAN: SK63 1111 0000 0014 5731 6018

Sídlo spoločnosti

Obchodná 1
(OC Miloslavov)

Miloslavov 900 42

Obchodná 1, 900 42 Miloslavov