Základné informácie

Miesto Práce

 • Bratislava a okolie

Druh pracovného pomeru

 • dohodou 

Termín nástupu

 • ASAP / dohodou

Mzdové podmienky

 • od 2 000 EUR / mesiac – podľa doterajších skúseností

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť

 • zodpovednosť za riadenie a koordinovanie činností na zverenej stavbe
 • prerozdelenie kompetencií stavebným majstrom
 • koordinovanie dodávateľov, subdodávateľov a dodávok materiálu
 • realizácia stavebných prác v stanovených časových harmonogramoch, rozsahu a kvalite
 • zodpovednosť za včasné dodanie a objednanie tovaru a stavebného materiálu
 • kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných predpisov a kvality
 • príprava podkladov a dokumentácie na fakturáciu za vykonané práce
 • priebežné reportovanie aktuálnej situácie vykonaných stavebných prác a dodržiavanie termínov

Zamestnanecké výhody a benefity

 • stabilná spoločnosť
 • odmeny
 • služobný automobil
 • mobilný telefón
 • notebook
 • teambuildingové aktivity

Požiadavky

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • Stredoškolské s maturitou
 • Vysokoškolské I. stupňa
 • Vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

 • stavebné

Jazykové znalosti

 • Slovenský jazyk – Expert (c2)

Ostatné znalosti

 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • AutoCAD – základy

Vodičský preukaz

 • skupina „B“

Počet rokov praxe

 • 2 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • odborná spôsobilosť stavbyvedúci – výhodou
 • predchádzajúca skúsenosť na obdobnej pozícii nutná
 • samostatnosť
 • zodpovednosť
 • flexibilita
 • komunikatívnosť

   V prípade, že máte záujem u nás pracovať, pošlite svoj životopis na kralik@lzstav.sk

   Spoločnosť LZ-STAV s. r. o., Borovicová ul  705/5, 900 42 Miloslavov, IČO: 45 399 166   (ďalej len „prevádzkovateľ“) si v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje za účelom obsadenia voľného pracovného miesta v rozsahu, v akom budú poskytnuté uchádzačom, a to po dobu najviac 3 rokov.

   Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom prípadného uzatvorenia pracovnoprávneho pomeru a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa oddielu 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a to: práva na informácie, práva na prístup k osobným údajom, práva na opravu, práva na vymazanie, práva na obmedzenie spracúvania, práva na prenosnosť údajov, práva namietať spracúvanie. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný. Osobné údaje uchádzača sa tretej strane neposkytujú, príjemcom nesprístupňujú, nezverejňujú a prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

    

   Späť na zoznam pozícií