Základné informácie

Miesto Práce

 • Bratislava a okolie

Druh pracovného pomeru

 • dohodou

Termín nástupu

 • ASAP / dohodou

Mzdové podmienky

 • od 1 300 EUR / mesiac – podľa dohody a doterajších skúseností

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť

  • riadenie práce podriadených zamestnancov na určenom pracovisku
  • zodpovednosť za pracovnú disciplínu u podriadených pracovníkov
  • realizácia stavebných prác v stanovených časových harmonogramoch, rozsahu a kvalite
  • zabezpečovanie, dodržiavanie technologických predpisov, technických noriem pri realizácií stavieb
  • kontrola dodržiavania stavebných postupov, bezpečnostných predpisov a kvality
  • vedenie požadovanej dokumentácie – dochádzka, evidencia techniky
  • preberanie materiálu po kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránke
  • zabezpečenie správneho uloženie materiálu a zodpovednosť za náradie

  Zamestnanecké výhody a benefity

  • stabilná spoločnosť
  • odmeny
  • služobný automobil
  • mobilný telefón
  • notebook
  • teambuildingové aktivity

  Požiadavky

  Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

  • Stredoškolské s maturitou
  • Vysokoškolské I. stupňa
  • Vysokoškolské II. stupňa

  Vzdelanie v odbore

  • stavebné

  Jazykové znalosti

  • Slovenský jazyk – Expert (c2)

  Ostatné znalosti

  • Microsoft Excel – pokročilý
  • Microsoft Outlook – pokročilý

  Vodičský preukaz

  • skupina „B“

  Počet rokov praxe

  • 2 roky
  • čerstvý absolvent VŠ stavebného odboru aj bez praxe

  Osobnostné predpoklady a zručnosti

  • samostatnosť
  • zodpovednosť
  • flexibilita
  • komunikatívnosť

    V prípade, že máte záujem u nás pracovať, pošlite svoj životopis na kralik@lzstav.sk

    Spoločnosť LZ-STAV s. r. o., Borovicová ul  705/5, 900 42 Miloslavov, IČO: 45 399 166   (ďalej len „prevádzkovateľ“) si v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje za účelom obsadenia voľného pracovného miesta v rozsahu, v akom budú poskytnuté uchádzačom, a to po dobu najviac 3 rokov.

    Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom prípadného uzatvorenia pracovnoprávneho pomeru a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa oddielu 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a to: práva na informácie, práva na prístup k osobným údajom, práva na opravu, práva na vymazanie, práva na obmedzenie spracúvania, práva na prenosnosť údajov, práva namietať spracúvanie. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný. Osobné údaje uchádzača sa tretej strane neposkytujú, príjemcom nesprístupňujú, nezverejňujú a prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

     

    Späť na zoznam pozícií