Náplň práce

 • práca na plný úväzok, živnosť
 • nástup možný ihneď
 • obsluha stavebných strojov (traktorbágre, pásové rýpadlá, teleskopický manipulátor)
 • riadenie a obsluha pridelého vozidla
 • kontrola prevádzkyschopnosti vozidla
 • dodržiavanie pracovného rozvrhu
 • údržba a bežné opravy prideleného vozidla, kontrola nástrojov, vybavenia
  vedenie bežných záznamov o prevádzke vozidla

 

Požiadavky

 • základné vzdelanie, stredoškolské vzdelanie bez maturity, stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • platný strojnícky preukaz
 • doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
 • vodičský preukaz skupiny T, C (výhodou)
 • prax v danom odbore 2 roky
 • lojálnosť, zodpovednosť, flexibilita, odolnosť voči stresu

Výhody a benefity

 • práca v stabilnej stavebnej spoločnosti
 • práca v mladom dynamickom kolektíve
 • nadštandardné motivujúce finančné ohodnotenie
 • vernostný zamestnanecký program
 • firemné akcie, teambuildingy

V prípade, že máte záujem u nás pracovať, pošlite svoj životopis na kralik@lzstav.sk

Spoločnosť LZ-STAV s. r. o., Borovicová ul  705/5, 900 42 Miloslavov, IČO: 45 399 166   (ďalej len „prevádzkovateľ“) si v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje za účelom obsadenia voľného pracovného miesta v rozsahu, v akom budú poskytnuté uchádzačom, a to po dobu najviac 3 rokov.

Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom prípadného uzatvorenia pracovnoprávneho pomeru a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa oddielu 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a to: práva na informácie, práva na prístup k osobným údajom, práva na opravu, práva na vymazanie, práva na obmedzenie spracúvania, práva na prenosnosť údajov, práva namietať spracúvanie. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný. Osobné údaje uchádzača sa tretej strane neposkytujú, príjemcom nesprístupňujú, nezverejňujú a prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

 

Späť na zoznam pozícií